Monday, April 16, 2012

Duyên

Mình còn dự định làm nhiều thứ, định viết nhiều thứ, dịch nhiều thứ...
Nhưng trời không cho phép nữa rồi,...

Mọi sự trên đời đều do nhân duyên tạo thành. Hết duyên thì thôi đành vậy.

Monday, March 19, 2012

Vagabond quyển XXI

Thông tin về Manga Vagabond:


Phần 1
Phần 2

Người nào biết nỗi ê chề khi thua trận thì cũng biết
niềm hoan hỷ đến chảy nước mắt khi thắng trận.
Tương tự, nếu như thờ ơ trước cái chết thì cũng
sẽ không cảm nhận được hết sự sống.
Hạnh phúc là gì, là hãy biết cảm tạ những thứ mình đang có.
Điều này tuy đơn giản nhưng lại khó, tuy khó nhưng
lại đơn giản.

Inoue Takehiko

Download
http://www.mediafire.com/?cl73agx9531bj

Saturday, March 17, 2012

Sakon Vol 6 (Final)

Hòa bình ngàn năm

Download (Mediafire)
http://www.mediafire.com/?e9wnc0x9bmrc97r


Tổng hợp Full download từ Vol 1~Vol 6

http://www.mediafire.com/?prlg71gj4vqaf

Saturday, March 10, 2012

Vagabond quyển XX

Thông tin về Manga Vagabond:


Phần 1
Phần 2

Người nào biết nỗi ê chề khi thua trận thì cũng biết
niềm hoan hỷ đến chảy nước mắt khi thắng trận.
Tương tự, nếu như thờ ơ trước cái chết thì cũng
sẽ không cảm nhận được hết sự sống.
Hạnh phúc là gì, là hãy biết cảm tạ những thứ mình đang có.
Điều này tuy đơn giản nhưng lại khó, tuy khó nhưng
lại đơn giản.

Inoue Takehiko

Download
http://www.mediafire.com/?uwwmbgg5hwrm2

Monday, February 27, 2012

Vagabond quyển XIX

Thông tin về Manga Vagabond:


Phần 1
Phần 2

Người nào biết nỗi ê chề khi thua trận thì cũng biết
niềm hoan hỷ đến chảy nước mắt khi thắng trận.
Tương tự, nếu như thờ ơ trước cái chết thì cũng
sẽ không cảm nhận được hết sự sống.
Hạnh phúc là gì, là hãy biết cảm tạ những thứ mình đang có.
Điều này tuy đơn giản nhưng lại khó, tuy khó nhưng
lại đơn giản.

Inoue Takehiko

Link Download
Mediafire


Sunday, February 19, 2012

Vagabond quyển XVIII

Thông tin về Manga Vagabond:


Phần 1
Phần 2

Người nào biết nỗi ê chề khi thua trận thì cũng biết
niềm hoan hỷ đến chảy nước mắt khi thắng trận.
Tương tự, nếu như thờ ơ trước cái chết thì cũng
sẽ không cảm nhận được hết sự sống.
Hạnh phúc là gì, là hãy biết cảm tạ những thứ mình đang có.
Điều này tuy đơn giản nhưng lại khó, tuy khó nhưng
lại đơn giản.

Inoue Takehiko

Link Download
Mediafire